Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Máy tính công nghiệp Nexcom » IoT Automation Solutions » Máy tính công nghiệp không quạt » Core™-i Performance

Core™-i Performance

Máy tính công nghiệp không quạt Nexcom, Core™-i Performance

Featuring high performance and outstanding graphic capability, fanless computer Core™-i Performance is a high performance platform which will support variety of external displays. Fanless computer Core™-i Performance is ideal for digital signage, machinery computer, transportation computer and industrial automation applications

Hiển thị 1–10 trong 23 kết quả

Máy tính công nghiệp không quạt Nexcom NISE 3500 (EOL)

NISE 3500 (EOL)
Intel® Core™ i7/i5 Fanless System with VGA, DVI-I, eSATA and one Expansion Slot

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Máy tính công nghiệp không quạt Nexcom NISE 3500iP2500 (EOL)

NISE 3500iP2500 (EOL)
Intel® Core™ i7/ i5 Fanless System with Power Isolation Protection

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Máy tính công nghiệp không quạt Nexcom NISE 3500M (EOL)

NISE 3500M (EOL)
Intel® Core™ i7/i5 Fanless System with IEEE 1394b, eSATA, HDMI and one Expansion Slot

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Máy tính công nghiệp không quạt Nexcom NISE 3500M2E (EOL)

NISE 3500M2E (EOL)
Intel® Core™ i7/i5 Fanless System with IEEE 1394b, eSATA, HDMI and Two Expansion Slots, 1 x PCI and 1 x PCIex1

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Máy tính công nghiệp không quạt Nexcom NISE 3500P2 (EOL)

NISE 3500P2 (EOL)
Intel® Core™ i7/ i5 Fanless System with VGA, DVI-I, eSATA and two Expansion Slot

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Máy tính công nghiệp không quạt Nexcom NISE 3500P2S (EOL)

NISE 3500P2S (EOL)
Intel® Core™ i7/i5 Fanless System with Two Swappable HDD Trays

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Máy tính công nghiệp không quạt Nexcom NISE 3520 (EOL)

NISE 3520 (EOL)
Intel® Core™ i7/i5 Fanless System with Mini-PCIe socket, Wireless Interface, HDMI and one Expansion Slot

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Máy tính công nghiệp không quạt Nexcom NISE 3520P2/P2E (EOL)

NISE 3520P2/P2E (EOL)
Intel® Core™ i7/i5 Fanless System with Mini-PCIe and 2 x Expansion Slots

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Máy tính công nghiệp không quạt Nexcom NISE 3600E

NISE 3600E
3rd Generation Intel® Core™ i7/i5/i3 Fanless System with one PCIex4 Expansion

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Máy tính công nghiệp không quạt Nexcom NISE 3600E2/ P2/ P2E

NISE 3600E2/ P2/ P2E
3rd Generation Intel® Core™ i7/i5/i3 rPGA Fanless System with Expansion

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom
1 2 3

Máy tính công nghiệp không quạt Nexcom, Core™-i Performance