Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Máy tính công nghiệp Nexcom » IoT Automation Solutions » IoT Solutions » IoT Studio

IoT Studio

Phần mềm phát triển ứng dụng IoT Gateway, IoT Studio Nexcom.

NEXCOM Industrial IoT Studio is a web-based configuration tool, powered by Node.js and IBM Node-RED, to help developers create IoT applications quickly. With click-through and drag-and-drop operations, NEXCOM Industrial IoT Studio can simplify the development cycle of IoT applications, enable immediate testing of innovative ideas, and turn proof-of-concept inventions into wide-scale deployment

Xem tất cả 1 kết quả

Phần mềm phát triển ứng dụng IoT Gateway Nexcom IoT Studio V1.2

IoT Studio V1.2
Industrial Gateway Builder

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Phần mềm phát triển ứng dụng IoT Gateway, IoT Studio Nexcom.