Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Máy tính công nghiệp Nexcom » IoT Automation Solutions » Máy tính nhúng cho máy công cụ (Machine Automation) » CNC Controller

CNC Controller

Bộ điều khiển máy CNC Nexcom, CNC Controller

NControl series provides a comprehensive CNC solution to 2D and 3D machining. Providing high level CNC functionalities, such as TCP for 5-axis machining and high speed machining with look ahead and polynomial, NControl series ensures high machining precision with high speed. Derived from NexMotion cloud and open feature, NControl series can upgrade its function without changing any hardware and can easily integrate with 3rd party hardware and software.

Xem tất cả 4 kết quả

Máy tính nhúng điều khiển CNC Nexcom NControl20

NControl20
The Comprehensive CNC Solution for 2D/3D Special Machining

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Máy tính nhúng điều khiển CNC Nexcom NControl20D

NControl20D
The Comprehensive CNC Solution for 2D/3D Special Machining

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Máy tính nhúng điều khiển CNC Nexcom NControl30

NControl30
The Comprehensive CNC Solution for 2D/3D Special Machining

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Máy tính nhúng điều khiển CNC Nexcom NControl30D

NControl30D
The Comprehensive CNC Solution for 2D/3D Special Machining

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Bộ điều khiển máy CNC Nexcom, CNC Controller