Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Máy tính công nghiệp Nexcom » IoT Automation Solutions » Máy tính nhúng cho máy công cụ (Machine Automation) » EtherCAT Motion Controller

EtherCAT Motion Controller

Bộ điều khiển Motion EtherCAT Nexcom, EtherCAT Motion Controller

Based on EtherCAT technology, NexMotion NET series offers the distributed motion control solution to support digital I/O, analog I/O and servo driver. The EtherCAT Motion Controller (NET series) enables to control servo driver 100-m away with fast and accurate servo command

Xem tất cả 8 kết quả

Bộ điều khiển nhúng EtherCAT Nexcom NET 3600E-ECM

NET 3600E-ECM
High Performance EtherCAT Controller

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Bộ điều khiển nhúng Motion EtherCAT + khe cắm mở rộng PCI + PCIe Nexcom NET 3140P2E-ECM

NET 3140P2E-ECM
EtherCAT Controller with PCI and PCIe Expansion Slots

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Bộ điều khiển nhúng Motion EtherCAT + khe cắm mở rộng PCI Nexcom NET 3500-ECM

NET 3500-ECM
EtherCAT Controller with one PCI Expansion Slot

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Bộ điều khiển nhúng Motion EtherCAT Master Nexcom NET 101-ECM

NET 101-ECM
Front-access Compact EtherCAT Master

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Bộ điều khiển nhúng Motion EtherCAT Master Nexcom NET 104-ECM

NET 104-ECM
Compact EtherCAT Controller

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Bộ điều khiển nhúng Motion EtherCAT Master Nexcom NET 200-ECM

NET 200-ECM
Front-access EtherCAT Controller

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Bộ điều khiển nhúng Motion EtherCAT Nexcom NET 200-GMC

NET 200-GMC
EtherCAT General Motion Controller

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Bộ điều khiển nhúng Motion EtherCAT Nexcom NET 300-ECM

NET 200-GMC
EtherCAT General Motion Controller

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Bộ điều khiển Motion EtherCAT Nexcom, EtherCAT Motion Controller