Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Máy tính công nghiệp Nexcom » Medical & Healthcare Informatics

Medical & Healthcare Informatics

Medical & Healthcare Informatics Nexcom

Toward a better world of connected things, NEXCOM Medical & Healthcare Informatics (MHI) Business Unit aims at developing total solutions for vertical IoT applications and medical informatics applications in the health sector. The business unit offers one-stop services covering hardware, software, and integration service.

HealthCare & Medical

HealthCare & Medical
Xem thêm

IoT Gateway

IoT Gateway
Xem thêm

Software Package

Software Package
Xem thêm

Medical & Healthcare Informatics Nexcom