Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Máy tính công nghiệp Axiomtek » Module và bo mạch máy tính công nghiệp

Module và bo mạch máy tính công nghiệp

Module và bo mạch máy tính công nghiệp, máy tính nhúng hãng Axiok tek, Embedded Single Board Computer, SBC, Motherboard, COM Module.

Single Board Computers,Industrial ATX Motherboard,Mini ITX Motherboard,Pico-ITX SBC,Nano-ITX,3.5-inch Embedded Board,EPIC Board, PC/104 Module,PICMG Single Board Computer,PICMG 1.3,PICMG 1.0 SBC,System on Module,COM Express,ETX,STX,MiniPCI Module,LVDS Convert Module,Riser Card,Flash Storage Device

Bo mạch máy tính công nghiệp và máy tính nhúng

Bo mạch máy tính công nghiệp và máy tính nhúng Axiomtek
Xem thêm

PICMG Single Board Computer

PICMG Single Board Computer Axiomtek
Xem thêm

System on Module

System on Module Axiomtek
Xem thêm

Intel® Smart Display Module

Intel® Smart Display Module Axiomtek
Xem thêm

Add-on-Card & Peripheral

Add-on-Card & Peripheral Axiomtek
Xem thêm

Module và bo mạch máy tính công nghiệp, máy tính nhúng hãng Axiok tek, Embedded Single Board Computer, SBC, Motherboard, COM Module