Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Máy tính công nghiệp Axiomtek » IoT & M2M

IoT & M2M

IoT & M2M Axiomtek offers a range of device and sensor, industrial IoT gateway and firewall, industrial Ethernet switch, extender, media converter, and remote management software suited for IoT and M2M use

Device & Process

Transportation Embedded System, Panel PC, EtherCAT Computer
Xem thêm

Gateway & Firewall

Industrial Gateway, Industrial Firewall, IoT, Internet of Things, M2M
Xem thêm

IoT & M2M Axiomtek , Industrial IoT Gateway, Embedded System, Firewall, Ethernet Switch