Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Máy tính công nghiệp » Máy tính nhúng cho máy công cụ (Machine Automation)

Máy tính nhúng cho máy công cụ (Machine Automation)

Máy tính nhúng cho máy công cụ (Machine Automation), bộ điều khiển CNC, bộ điều khiển giao tiếp EtherCAT

Xem tất cả 6 kết quả

Bộ điều khiển nhúng Motion EtherCAT Master Nexcom NET 101-ECM

NET 101-ECM
Front-access Compact EtherCAT Master

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Bộ điều khiển nhúng Motion EtherCAT Master Nexcom NET 104-ECM

NET 104-ECM
Compact EtherCAT Controller

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Máy tính nhúng điều khiển CNC Nexcom NControl20

NControl20
The Comprehensive CNC Solution for 2D/3D Special Machining

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Máy tính nhúng điều khiển CNC Nexcom NControl20D

NControl20D
The Comprehensive CNC Solution for 2D/3D Special Machining

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Máy tính nhúng điều khiển CNC Nexcom NControl30

NControl30
The Comprehensive CNC Solution for 2D/3D Special Machining

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Máy tính nhúng điều khiển CNC Nexcom NControl30D

NControl30D
The Comprehensive CNC Solution for 2D/3D Special Machining

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Máy tính nhúng cho máy công cụ (Machine Automation), bộ điều khiển CNC, bộ điều khiển giao tiếp EtherCAT