Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Máy tính công nghiệp » Máy tính nhúng, máy tính công nghiệp không quạt » CPU Module

CPU Module

CPU Module, Embedded Computing, Máy tính nhúng, máy tính công nghiệp

Xem tất cả 7 kết quả

Bo mạch máy tính nhúng COM Express Compact iBASE ET860

Intel® Atom™ E3845/E3827 SoC COM Express Compact Module (Type 6)

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch máy tính nhúng COM Express iBASE ET930

2nd/3rd Generation Intel® Core™ i3/Celeron® COM Express Basic Module (Type 6) w/ Intel® HM76 PCH

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch máy tính nhúng COM Express iBASE ET950

4th Generation Intel® Core™ i7/i5/i3 COM Express Basic Module (Type 6) w/ Intel® QM87 PCH

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch máy tính nhúng COM Express iBASE ET960

5th Gen Intel® Core™ i7 COM Express (Type 6) CPU Module w/ Intel® QM87 PCH

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch máy tính nhúng COM Express iBASE ET970

7th Gen Intel® Xeon® E3 / Core™ i7/i5/i3 COM Express (Type 6) CPU Module w/ Intel® QM175 & CM238 PCH

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch máy tính nhúng COM Express iBASE ET975

7th Gen Intel® Core™ U-series Processor COM Express (Type 6) CPU Module

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch máy tính nhúng ETX iBASE ET839

Intel® Atom™ Processor E3845 SoC ETX CPU Module

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

CPU Module, Embedded Computing, Máy tính nhúng, máy tính công nghiệp