Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Máy tính công nghiệp Axiomtek » Máy tính nhúng, máy tính công nghiệp không quạt » Máy tính nhúng - công nghiệp không quạt

Máy tính nhúng - công nghiệp không quạt

Máy tính nhúng – công nghiệp không quạt (Embedded Box PC, Industrial Computer, Railway, In-vehicle, Marine PC)

Axiomtek offers a full range of embedded systems for harsh industrial environments, including industrial computer, box PC, railway, In-vehicle, marine embedded PC

Hiển thị 1–10 trong 37 kết quả

Máy tính công nghiệp không quạt (Vehicle – Railway PC) Axiomtek tBOX100-838-FL

tBOX100-838-FL
Fanless Embedded System with Intel® Atom® Processor E3845 for Vehicle, Railway and Marine PC

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Máy tính công nghiệp không quạt (Vehicle – Railway PC) Axiomtek tBOX312-870-FL

tBOX312-870-FL
Fanless Embedded System with 3rd Gen Intel® Core™ Processor and Intel® QM77 for Vehicle PC

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Máy tính công nghiệp không quạt (Vehicle – Railway PC) Axiomtek tBOX321-870-FL

tBOX321-870-FL
Fanless Embedded System with 3rd Generation Intel® Core™ Processor and Intel® QM77 for Railway PC

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Máy tính công nghiệp không quạt (Vehicle – Railway PC) Axiomtek tBOX322-882-FL

tBOX322-882-FL
Fanless Embedded System with 4th Gen Intel® Core™ Processor for Railway PC

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Máy tính công nghiệp không quạt (Vehicle – Railway PC) Axiomtek tBOX323-835-FL

tBOX323-835-FL
Fanless Embedded System with Intel® Atom™ Processor E3845 Quad Core™ (1.91 GHz) for Railway PC

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Máy tính công nghiệp không quạt (Vehicle – Railway PC) Axiomtek tBOX324-894-FL

tBOX324-894-FL
Fanless Embedded System with 7th Gen Intel® Core™ i7/i5/i3 & Celeron® for Vehicle, Railway and Marine PC

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Máy tính công nghiệp không quạt (Vehicle – Railway PC) Axiomtek tBOX330-870-FL

tBOX330-870-FL
Fanless Embedded System with 3rd Generation Intel® Core™ Processor and Intel® QM77 for Marine PC

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Máy tính công nghiệp không quạt (Vehicle – Railway PC) Axiomtek tBOX500-510-FL

tBOX500-510-FL
Fanless Embedded System with 7th Gen Intel® Core™ i7/i5/i3 & Celeron® Processors for Railway, Vehicle and Marine PC

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Máy tính công nghiệp không quạt (Vehicle – Railway PC) Axiomtek tBOX810-838-FL

tBOX810-838-FL
Fanless Embedded System with Intel® Atom® Processor E3845/E3827 for Vehicle, Railway and Marine PC

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Máy tính công nghiệp không quạt (Vehicle – Railway PC) Axiomtek UST500-517-FL

UST500-517-FL
Fanless Embedded System with 7th/6th Gen Intel® Core™, Pentium® and Celeron® Processor for Vehicle and Railway PC

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek
1 2 3 4

Máy tính nhúng – công nghiệp không quạt (Embedded Box PC, Industrial Computer, Railway, In-vehicle, Marine PC) Axiomtek