Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Máy tính công nghiệp » Máy tính nhúng, máy tính công nghiệp không quạt » Single Board Computer

Single Board Computer

Single Board Computer

Hiển thị 1–10 trong 15 kết quả

Bo mạch máy tính nhúng 3.5-inch Disk Size SBC iBASE IB818

Intel® Atom™ x7/ Pentium®/ Celeron® SoC 3.5-inch Disk Size SBC

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch máy tính nhúng 3.5-inch Disk Size SBC iBASE IB897

Intel® Atom™ Processor E3845/E3827 SoC 3.5-inch Disk Size SBC

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch máy tính nhúng 3.5-inch Disk Size SBC iBASE IB899

Intel® Pentium® / Celeron® SoC 3.5-inch Disk Size SBC

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch máy tính nhúng 3.5-inch Disk Size SBC iBASE IB903

AMD Embedded G-series SoC 3.5-inch Disk Size SBC

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch máy tính nhúng 3.5-inch Disk Size SBC iBASE IB905

3rd Gen Intel® Core™ i7/i5/i3/ Celeron® 3.5-inch Disk Size SBC w/ Intel® QM67 PCH

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch máy tính nhúng 3.5-inch Disk Size SBC iBASE IB909

5th Gen Intel® Core™ U-series Processor 3.5-inch Disk Size SBC

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch máy tính nhúng 3.5-inch Disk Size SBC iBASE IB915

6th Gen Intel® Core™ U-series Processor 3.5-inch Disk Size SBC

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch máy tính nhúng 3.5-inch Disk Size SBC iBASE IB916

7th Gen Intel® Core™ U-series Processor 3.5-inch Disk Size SBC

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch máy tính nhúng 3.5-inch Disk Size SBC iBASE IB917

7th/6th Gen Intel® Core™ U-series Processor 3.5-inch Disk Size SBC

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch máy tính nhúng 3.5-inch Disk-Size SBC iBASE IB811

Intel® Atom™ x7/x5, Pentium® & Celeron® SoC 3.5-inch Disk-Size SBC

Đọc tiếp
Vendor: IBASE
1 2

Single Board Computer