Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Máy tính nhúng dạng DIN-Rail hãng Axiomtek

Máy tính nhúng dạng DIN-Rail hãng Axiomtek

Lượt xem: 169

Máy tính nhúng dạng DIN-Rail hãng Axiomtek

Model CPU Chipset I/O Storage Power Input
IRU152 i.MX 6UltraLite SoC Integrated 1 x USB, 1 x COM, 1 x LAN, 1 x 2-In/1-Out DIO, 1 x 4-ch AI eMMC 9 – 48 VDC
IRU131 i.MX 6UltraLite SoC Integrated 1 x USB, 1 x COM, 1 x LAN, 1 x 2-In/1-Out DIO eMMC 9 – 48 VDC
IFB125 i.MX 6UltraLite SoC Integrated 1 x USB, 1 x COM, 2 x LAN, 1 x 2-In/1-Out DIO, 1 x I2C, 1 x SPI eMMC 9 – 48 VDC
ICO320-83C Celeron® N3350/N4200 SoC integrated 2 x USB, 2 x COM, 1 x LAN, 1 x VGA, 1 x DIO mSATA 12 – 24 VDC
ICO300-83B Celeron® N3350 SoC Integrated 4 x USB, 4 x COM, 2 x LAN, 1 x VGA, 1 x DIO 2.5″ SATA HDD, mSATA 12 – 24 VDC
ICO100-839 Celeron® N3350 SoC Integrated 2 x USB, 2 x COM, 1 x LAN, 1 x VGA, 1 x DIO mSATA 12 – 24 VDC
ICO120-83D Celeron® N3350 SoC Integrated 2 x USB, 1 x COM, 2 x LAN, 1 x DIO, 1 x Can 2.0 A/B (optional) mSATA 12 – 24 VDC
IFB112 i.MX 6UL ARM® Cortex®-A7 SoC Integrated 1 x USB, 1 x COM, 2 x LAN, 1 x 2-In/1-Out DIO, 1 x Can 2.0 B eMMC 9 – 48 VDC
IFB122 i.MX 6UL ARM® Cortex®-A7 SoC Integrated 1 x USB, 2 x COM, 2 x LAN, 1 x 2-In/1-Out DIO eMMC, SDHC 9 – 48 VDC
ICO310 Celeron® N3060/N3160 SoC Integrated 4 x USB, 2 x COM, 2 x LAN, 1 x VGA, 1 x DIO mSATA, SATA SSD (or HDD 12-24 VDC

 

ICO300-MI Atom™ E3815 SoC Integrated 2 x USB, 4 x COM, 2 x LAN, 1 x VGA CompactFlash (or mSATA), SATA SSD (or HDD) 12-24 VDC
rBOX510-6COM (ATEX/C1D2) Atom™ E3827 SoC Integrated 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 4 x Isolated COM, 2 x COM, 2 x Isolated LAN, 1 x Isolated DIO, 1 x VGA CompactFlash, 2.5″ SATA SSD 12V-48 VDC
rBOX630 i.MX 6, Cortex-A9 SoC Integrated 1 x USB, 4 x COM, 2 x LAN, 2 x CAN, 1 x 8-In/Out DIO, 1 x HDMI eMMC, SDHC 12-48 VDC
rBOX510-6COM Atom™ E3827 SoC Integrated 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 4 x Isolated COM, 2 x COM, 2 x Isolated LAN, 1 x Isolated DIO, 1 x VGA CompactFlash, 2.5″ SATA SSD 12-48 VDC
rBOX610 i.MX287 SoC Integrated 1 x USB, 4 x COM, 2 x LAN, 2 x CAN, 1 x 4-in/out DIO 1 x eMMC 4 GB onboard, 1 x SDHC card 12-48VDC
ICO300 Atom™ E3815/ E3827 SoC Integrated 2 x USB, 4 x COM, 2 x LAN, 1 x VGA, 1 x DIO CompactFlash (or mSATA), SATA SSD (or HDD) 12-24 VDC
rBOX201-4COM AMD LX800 CS5536AF 2 x USB, 4 x COM, 2 x LAN, 1 x VGA CompactFlash 12-48 VDC
rBOX201-6COM AMD LX800 CS5536AF 2 x USB, 6 x COM, 1 x 4-in/out DIO, 2 x LAN, 1 x VGA CompactFlash 12-48 VDC
rBOX204 AMD LX800 CS5536AF 2 x USB, 2 x COM, 1 x LAN, 4 x PoE, 1 x VGA CompactFlash 48 VDC

 

 

 

Bình luận