Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Máy tính nhúng (máy tính không quạt) hãng Axiomtek

Máy tính nhúng (máy tính không quạt) hãng Axiomtek

Lượt xem: 183

Máy tính nhúng (máy tính không quạt) hãng Axiomtek

Model CPU Chipset I/O Expansion Storage
eBOX565-312-FL Celeron® N3350 SoC Integrated 2 x RS-232/422/485, 1 x PoE, 1 x LAN, 4 x USB 3.0, 2 x HDMI 1 x Full-size PCI Express Mini Card 2.5-inch SATA HDD, mSATA
eBOX560-512-FL 7th generation Core™ i5-7300U 3.5 GHz, Celeron® 3965U 2.2 GHz SoC Integrated 2 x RS-232/422/485, 2 x LAN, 4 x USB 3.0, 2 x HDMI 1 x Full-size PCI Express Mini Card 2.5-inch SATA HDD, mSATA
eBOX100-312-FL Celeron® N3350, Pentium® N4200 SoC Integrated 1 x RS-232, 2 x LAN, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 2 x HDMI 1 x PCI Express Mini Card, 1 x SIM slot 2.5-inch SATA HDD
eBOX700-891-FL 7th/6th generation Core™ i7/i5/i3 & Celeron® H110 2 x RS-232/422/485, 4 x LAN, 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x DisplayPort, 2 x HDMI 2 x PCI Express Mini Card, 1 x PCIe x4, 1 x SIM slot 2.5-inch SATA HDD, mSATA
eBOX670-891-FL 7th/6th generation Core™ i7/i5/i3 & Celeron® Q170 4 x RS-232/422/485, 4 x LAN, 8 x USB, 2 x HDMI, 1 x DisplayPort 2 x PCI Express Mini Card, 1 x SIM slot 2.5-inch SATA HDD, CFast™, mSATA
eBOX640-500-FL 7th/6th generation Core™ i7/i5/i3 & Celeron® H110 1 x RS-232/422/485, 3 x RS-232, 2 x LAN, 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x VGA 1 x PCI Express Mini Card, 1 x SIM slot 2.5-inch SATA HDD, mSATA
eBOX565-500-FL 6th generation Core™ i5/i3 & Celeron® SoC integrated 1 x RS-232/422/485, 1 x RS-232, 2 x LAN, 4 x USB 3.0, 2 x HDMI 1 x Full-size PCI Express Mini Card 2.5-inch SATA HDD, mSATA
eBOX560-500-FL 6th generation Core™ i7-6600U/i5-6300U & Celeron® 3955U SoC Integrated 1 x RS-232/422/485, 1 x RS-232, 2 x LAN, 4 x USB 3.0, 2 x HDMI 1 x Full-size PCI Express Mini Card 2.5-inch SATA HDD, mSATA
eBOX800-841-FL Atom™ E3845 SoC integrated 2 x RS-232/422/485, 2 x LAN, 2 x USB 2.0, 1 x VGA 2 x PCI Express Mini Card, 1 x SIM slot 2.5-inch SATA HDD, mSATA, CFast™
eBOX560-300-FL Pentium® N3710 SoC Integrated 1 x RS-232/422/485, 1 x RS-232, 2 x LAN, 4 x USB 3.0, 2 x HDMI 1 x Full-size PCI Express Mini Card 2.5-inch SATA HDD, mSATA

 

eBOX625-853-FL Celeron® N3160 SoC Integrated 1 x RS-232/422/485, 3 x RS-232, 2 x LAMN, 3 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x VGA 2 x PCI Express Mini Card, 1 x SIM slot 2.5-inch SATA HDD, mSATA
eBOX626-853-FL Celeron® N3160 SoC Integrated 1 x RS-232/422/485, 3 x RS-232, 2 x LAN, 3 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x VGA 2 x PCI Express Mini Card, 1 x SIM slot 2.5-inch SATA HDD, mSATA
eBOX671-885-FL 4th generation Core™ i7/i5/i3 & Celeron® Q87 2 x LAN, 4 x PoE, 8 x USB, 4 x COM, 1 x HDMI, 1 x DVI-I, 1 x DisplayPort 1 x PCI Express Mini Card, 1 x SIM slot 2.5-inch SATA HDD, CFast™, mSATA
eBOX626-842-FL Celeron® J1900 SoC integrated 2 x RS-232/422/485, 1 x RS-232, 2 x LAN, 4 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x VGA 2 x PCI Express Mini Card, 1 x SIM slot 2.5-inch SATA HDD, mSATA
eBOX560-880-FL 5th generation Core™ i3-5010U, 4th generation Core™ i5-4300U 1.9 GHz, Celeron® 2980U 1.6 GHz SoC Integrated 1 x RS-232/422/485, 1 x RS-232, 2 x LAN, 4 x USB 3.0, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort 1 x Full-size PCI Express Mini Card 2.5-inch SATA HDD, mSATA
eBOX530-840-FL Atom™ E3825 SoC Integrated 2 x RS-232/422/485, 1 x GbE LAN, 4 x USB 2.0, 1 x HDMI 1 x PCI Express Mini Card 2.5-inch SATA HDD, mSATA
eBOX625-842-FL Celeron® J1900 SoC Integrated 2 x RS-232/422/485, 2 x LAN, 4 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x DIO 2 x PCI Express Mini Card, 1 x SIM slot 2.5-inch SATA HDD, mSATA
eBOX626-841-FL Atom™ E3826 SoC Integrated 2 x RS-232/422/485, 1 x RS-232, 2 x LAN, 4 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x VGA 2 x PCI Express Mini Card, 1 x SIM slot 2.5-inch SATA HDD, mSATA
eBOX638-840-FL Celeron® J1900 SoC integrated 2 x LAN, 5 x USB, 6 x COM, 1 x HDMI, 1 x VGA 1 x PCI Express Mini Card, 2 x PCI/PCIe 2.5-inch SATA HDD, mSATA
eBOX625-841-FL Atom™ E3826 SoC Integrated 2 x RS-232/422/485, 2 x LAN, 4 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x VGA 2 x PCI Express Mini Card, 1 x SIM slot 2.5-inch SATA HDD, mSATA

 

eBOX620-841-FL Atom™ E3845 SoC Integrated 2 x RS-232/422/485, 2 x RS-232, 2 x LAN, 4 x USB, 2 x HDMI, 1 x VGA, 1 x DIO 2 x PCI Express Mini Card, 1 x SIM slot 2.5-inch SATA HDD, CFast, mSATA
eBOX639-830-FL Atom™ D2550 NM10 2 x LAN, 6 x USB, 4 x COM, 1 x HDMI, 1 x VGA 1 x Full-size PCI Express Mini Card, 2 x PCI, 2.5-inch SATA HDD
eBOX670-883-FL 4th Generation Core™ i7/i5/i3 & Celeron® Q87 6 x RS-232/422/485, 4 x LAN, 6 x USB, 1 x VGA, 2 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x DIO 2 x PCI Express Mini Card, 1 x SIM slot 2.5-inch SATA HDD, CFast™, mSATA
eBOX660-872-FL-DH 3rd Generation Core™ i7/i5/i3 & Celeron® HM76 4 x LAN, 8 x USB, 4 x COM, 1 x isolated DIO, 1 x DisplayPort, 1 x VGA 2 x PCI Express Mini Card, 2 x SIM slot 2.5-inch SATA HDD, CFast™, mSATA
eBOX635-881-FL 4th Generation Core™ i7/i5/i3 & Celeron® H81 6 x RS-232/422/485, 2 x LAN, 6 x USB, 2 x HDMI, 1 x VGA, 1 x DisplayPort, 1 x DIO 2 x PCI Express Mini Card, 1 x SIM slot 2.5-inch SATA HDD, CFast™
eBOX660-872-FL 3rd Generation Core™ i7/i5/i3 & Celeron® HM76 4 x RS-232/422/485, 4 x LAN, 4 x USB 3.0, 1 x isolated DIO, 1 x DisplayPort, 1 x VGA 2 x PCI Express Mini Card, 2 x SIM slot 2.5-inch SATA HDD, CFast™, mSATA
eBOX730-860-FL 2nd Generation Core™ i7/i3 & Celeron QM67 8 x isolated RS-232/422/485, 2 x LAN, 6 x USB, 1 x DVI-I, 2 x DisplayPort, 1 x2 x LAN, 6 x US isolated DIO 2 x PCI Express Min Card, 2 x SIM card 2.5-inch SATA HDD, CFast
eBOX532-100-FL AMD G-Series T40R A50M 1 x LAN, 4 x USB, 2 x COM, 1 x VGA or DisplayPort N/A 2.5-inch SATA HDD, CompactFlash
eBOX630-100-FL AMD G-Series T56N AMD FCH Hudson-M1 2 x LAN, 6 x USB, 4 x COM, 1 x VGA, 2 x DisplayPort 2 x PCI Express Min Card, 1 x SIM card 2.5-inch SATA HDD, CFast
eBOX620-110-FL AMD G-Series T40R/ T56N A50M 2 x LAN, 6 x USB, 4 x COM, 1 x VGA, 1 x DisplayPort 1 x PCI Express Mini Card 2.5-inch SATA HDD, CompactFlash

 

eBOX646-FL AMD Geode™ LX800 AMD LX800 + CS5536 2 x LAN, 3 x USB, 4 x COM, 1 x VGA N/A CompactFlash
eBOX745-FL500 AMD Geode™ LX800 LX800 + CS5536 3 x RS-232, 1 x RS-232/422/485, 2 x LAN, 3 x USB, 1 x VGA N/A 2.5-inch IDE HDD, CompactFlash

 

Bình luận