Tự động hóa IoT
We detected that your region is Vietnam. Contact us: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Bộ chuyển đổi cách ly RS-232 sang RS-422/485 3Onedata Model485P

Bộ chuyển đổi cách ly RS-232 sang RS-422/485 3Onedata Model485P

Lượt xem: 7

Model485P:
RS-232 to RS-485/422 Converter, 2500V Isolation, 9VDC

Vendor: 3Onedata