Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Modem & Router công nghiệp (GPRS/3G/4G VPN) Alotcer

Modem & Router công nghiệp (GPRS/3G/4G VPN) Alotcer

Modem & Router công nghiệp (GPRS/3G/4G VPN) Alotcer

Alotcer cung cấp thiết bị M2M cho lĩnh vực bao gồm Modem IP, Router,  GPRS, WCDMA (3G), LTE(4G).

Được ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực điện, nước, giao thông, dịch vụ tự phục vụ, tài chính, môi trường, dầu khí, an ninh, v.v.

Hiển thị 1–10 trong 12 kết quả

Modem GPRS IP + 3 kênh vào/ra số (DIO) + 2 kênh đầu vào tương tự (AI) kết nối RS-232/485 Alotcer AD2066-G

Modem GPRS IP + 3 kênh vào/ra số (DIO) + 2 kênh đầu vào tương tự (AI) kết nối RS-232/485 Alotcer AD2066-G

Đọc tiếp
Vendor: Alotcer

Modem GPRS IP kết nối RS-232/485 Alotcer AD2000-G

Modem GPRS IP kết nối RS-232/485 Alotcer AD2000-G

Đọc tiếp
Vendor: Alotcer

Modem WCDMA (3G) IP + 3 kênh vào/ra số (DIO) + 2 kênh đầu vào tương tự (AI) kết nối RS-232/485 Alotcer AD2066-W

Modem WCDMA (3G) IP + 3 kênh vào/ra số (DIO) + 2 kênh đầu vào tương tự (AI) kết nối RS-232/485 Alotcer AD2066-W

Đọc tiếp
Vendor: Alotcer

Modem WCDMA (3G) IP kết nối RS-232/485 Alotcer AD2000-W

Modem WCDMA (3G) IP kết nối RS-232/485 Alotcer AD2000-W

Đọc tiếp
Vendor: Alotcer

Router công nghiệp Dual SIM Card LTE (4G) VPN Wi-Fi Alotcer AR7000-FS

Router công nghiệp Dual SIM Card LTE (4G) VPN Wi-Fi Alotcer AR7000-FS

Đọc tiếp
Vendor: Alotcer

Router công nghiệp Dual SIM Card WCDMA (3G) VPN Wi-Fi Alotcer AR7000-WS

Router công nghiệp Dual SIM Card WCDMA (3G) VPN Wi-Fi Alotcer AR7000-WS

Đọc tiếp
Vendor: Alotcer

Router công nghiệp LTE (4G) VPN Alotcer AR7088-FSTD

Router công nghiệp LTE (4G) VPN Alotcer AR7088-FSTD

Đọc tiếp
Vendor: Alotcer

Router công nghiệp LTE (4G) VPN Wi-Fi Alotcer AR7000-F

Router công nghiệp LTE (4G) VPN Wi-Fi Alotcer AR7000-F

Đọc tiếp
Vendor: Alotcer

Router công nghiệp LTE (4G) VPN Wi-Fi Alotcer AR7088-F

Router công nghiệp LTE (4G) VPN Wi-Fi Alotcer AR7088-F

Đọc tiếp
Vendor: Alotcer

Router công nghiệp WCDMA (3G) VPN Alotcer AR7088-WSTD

Router công nghiệp WCDMA (3G) VPN Alotcer AR7088-WSTD

Đọc tiếp
Vendor: Alotcer
1 2

Modem & Router công nghiệp (GPRS/3G/4G VPN) Alotcer