Icon Collap
Trang chủ » Bộ lập trình PLC » Bộ lập trình PLC CM1 Series » Bộ lập trình PLC CM1 Series - Module CPU XP

Bộ lập trình PLC CM1 Series - Module CPU XP

Bộ lập trình PLC CM1 Series – Module CPU XP có dung lượng chương trình lớn lên tới 128k step, tốc độ xử lý cao 0.028㎲/step . Có hệ thống dự phòng , PID 32 vòng, đọc RTD, TC,… phù hợp với các hệ thống quy mô lớn.

  • Điều khiển PID mà không cần thêm module PID
  • Đọc thời gian từ module RTC và lưu giá trị tại vị trí bộ nhớ của thanh ghi F
  • I/O reservation
  • Sửa đổi chương trình trong chế độ RUN
  • Thay thế module trong chế độ RUN (không áp dụng cho CPU CM1- XPnA)
  • Tính năng tự chẩn đoán

Module CPU Cimon CM1-XP3A

Module CPU Cimon CM1-XP3A

Module CPU Cimon CM1-XP2A

Module CPU Cimon CM1-XP2A

Module CPU Cimon CM1-XP1A

Module CPU Cimon CM1-XP1A

Module CPU dự phòng Cimon CM1-XP1R

Module CPU dự phòng Cimon CM1-XP1R

Module CPU Cimon CM1-XP3E

Module CPU Cimon CM1-XP3E

Module CPU Cimon CM1-XP2E

Module CPU Cimon CM1-XP2E

Module CPU Cimon CM1-XP1E

Module CPU Cimon CM1-XP1E

Module CPU Cimon CM1-XP3F

Module CPU Cimon CM1-XP3F

Module CPU Cimon CM1-XP2F

Module CPU Cimon CM1-XP2F

Module CPU Cimon CM1-XP1F

Module CPU Cimon CM1-XP1F
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho sự hài lòng của khách hàng.