Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Module PoE Ethernet 2 kênh đầu vào số, 2 kênh Relay ICP DAS tPET-P2R2

Module PoE Ethernet 2 kênh đầu vào số, 2 kênh Relay ICP DAS tPET-P2R2

Lượt xem: 150

tET-P2POR2/tPET-P2POR2/tET-P2R2/tPET-P2R2
tET-PD2POR2/tPET-PD2POR2/tET-PD2R1/tPET-PD2R1

Vendor: ICP DAS