Icon Collap
Trang chủ » Bộ lập trình PLC » Bộ lập trình PLC CM3 Series » Bộ lập trình PLC CM3 Series - Module vào ra số

Bộ lập trình PLC CM3 Series - Module vào ra số

Bộ lập trình PLC CM3 Series – Module vào ra số

Tính năng

  • Tiếp điểm Photo-coupler và tiếp điểm relay
  • Đèn LED để theo dõi trạng thái đầu vào ra
  • Loại khối đầu cuối: Dễ dàng bảo trì và lắp đặt

Module 32 kênh đầu ra số DO Cimon CM3-SP32EOCP

Module 32 kênh đầu ra số DO Cimon CM3-SP32EOCP

Module 32 kênh đầu ra số DO Cimon CM3-SP32EOTP

Module 32 kênh đầu ra số DO Cimon CM3-SP32EOTP

Module 32 kênh đầu vào số DI Cimon CM3-SP32EDOP

Module 32 kênh đầu vào số DI Cimon CM3-SP32EDOP

Module 16 kênh đầu vào số DI + 16 kênh đầu ra số DO Cimon CM3-SP32EDCP

Module 16 kênh đầu vào số DI + 16 kênh đầu ra số DO Cimon CM3-SP32EDCP

Module 16 kênh đầu vào số DI + 16 kênh đầu ra số DO Cimon CM3-SP32EDTP

Module 16 kênh đầu vào số DI + 16 kênh đầu ra số DO Cimon CM3-SP32EDTP

Module PWM Cimon CM3-SP32PWM

Module PWM Cimon CM3-SP32PWM

Module 8 kênh đầu vào số+8 kênh đầu ra Relay Cimon CM3-SP16EDR

Module 8 kênh đầu vào số+8 kênh đầu ra Relay Cimon CM3-SP16EDR

Module 16 kênh đầu vào số+16 kênh đầu ra số Cimon CM3-SP32EDT

Module 16 kênh đầu vào số+16 kênh đầu ra số Cimon CM3-SP32EDT

Module 16 kênh đầu ra Relay Cimon CM3-SP16EOR

Module 16 kênh đầu ra Relay Cimon CM3-SP16EOR

Module 32 kênh đầu ra số Cimon CM3-SP32EOC

Module 32 kênh đầu ra số Cimon CM3-SP32EOC
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho sự hài lòng của khách hàng.