Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Tin tức » Đào tạo Cimon SCADA

Đào tạo Cimon SCADA

03.07.2018

Chương 3. Phần mềm Cimon-SCADA_CimonX

Chương 3. CimonX CimonX được dùng để chạy dự án đã được chỉnh sửa trong CimonD. CimonX giữ trạng thái cơ sở dữ liệu trang web thông qua giao tiếp với các thiết bị I/O đã khai báo và giám sát trong cửa sổ hiển thị trạng thái trang web bằng cách sử dụng các chức năng điều […]

03.07.2018

Chương 2. Phần mềm CIMON-SCADA_CimonD

Chương 2. CimonD CimonD dùng để thiết kế, duy trì và sửa chữa hệ thống một cách thuận tiện, dễ dàng quản lý tất cả dữ liệu (cơ sở dữ liệu, cửa sổ giám sát / kiểm soát, mạng và các tệp thiết lập khác) liên quan đến dự án được triển khai như một thư […]

21.05.2018

Chương 1: Giới thiệu phần mềm Cimon-SCADA

Chương 1: Giới thiệu phần mềm Cimon-SCADA Cimon-SCADA là chương trình phần mềm trên cơ sở Microsoft Windows cho tự động hóa công nghiệp. CimonD là chương trình cho phép soạn thảo, CimonX là chương trình cho phép chạy ứng dụng. Cimon-SCADA là hệ thống phần mềm hiệu quả cao bao gồm tốc độ hệ […]