Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Switch công nghiệp 8 cổng Gigabit Ethernet ICP DAS NS-208G

Lượt xem: 646

NS-208G CR Unmanaged 8-port 10/100/1000 Base-T Ethernet Switch with Power Input +10 VDC ~ +30 VDC (RoHS)
NSM-208G CR Unmanaged 8-port 10/100/1000 Base-T Ethernet Switch with Power Input +10 VDC ~ +30 VDC, metal casing (RoHS)
NS-208AG CR Unmanaged 8-port 10/100/1000 Base-T Ethernet Switch with Power Input +12 VDC ~ +48 VDC (RoHS)
NSM-208AG CR Unmanaged 8-port 10/100/1000 Base-T Ethernet Switch with Power Input +12 VDC ~ +48 VDC, metal casing (RoHS)

Vendor: ICP DAS