Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Optone

Optone Việt Nam, Đại diện phân phối thiết bị hãng Optone tại Việt Nam

Optone

Module quang SFP single mode 2.5Gbps 80km Optone SFP-CWDM-SM-03xx

2.5Gbps CWDM SFP Optical Transceiver, 80km Reach

Đọc tiếp
Vendor: Optone
not avaiable

Module quang SFP single mode 1.25Gbps 80km Optone SFP-CWDM-SM-02xx

1.25Gbps CWDM SFP Optical Transceiver, 80km Reach

Đọc tiếp
Vendor: Optone

Module quang SFP single mode 155Mbps 80km Optone SFP-CWDM-SM-01xx

155Mbps CWDM SFP Optical Transceiver, 80km Reach

Đọc tiếp
Vendor: Optone

Module quang SFP single mode 2.5Gbps 80km Optone SFP-WDM-SM-0380B

2.5Gbps SFP Bi-Directional Transceiver, 80km Reach
1490nm TX / 1550nm RX

Đọc tiếp
Vendor: Optone

Module quang SFP single mode 2.5Gbps 80km Optone SFP-WDM-SM-0380A

2.5Gbps SFP Bi-Directional Transceiver, 80km Reach
1550nm TX / 1490nm RX

Đọc tiếp
Vendor: Optone

Module quang SFP single mode 2.5Gbps 40km Optone SFP-WDM-SM-0340B

2.5Gbps SFP Bi-Directional Transceiver, 40km Reach
1310nm TX / 1550nm RX

Đọc tiếp
Vendor: Optone

Module quang SFP single mode 2.5Gbps 20km Optone SFP-WDM-SM-0320B

2.5Gbps SFP Bi-Directional Transceiver, 20km Reach
1310nm TX / 1550nm RX

Đọc tiếp
Vendor: Optone

Module quang SFP Single mode 1.25Gbps 120km Optone SFP-WDM-SM-02120B

1.25Gbps SFP Bi-Directional Transceiver, 120km Reach
1490nm TX / 1550nm RX

Đọc tiếp
Vendor: Optone

Module quang SFP single mode 1.25Gbps 80km Optone SFP-WDM-SM-0280A

1.25Gbps SFP Bi-Directional Transceiver, 80km Reach
1550nm TX / 1490nm RX

Đọc tiếp
Vendor: Optone

Module quang SFP single mode 1.25Gbps 60km Optone SFP-WDM-SM-0260B

1.25Gbps SFP Bi-Directional Transceiver, 60km Reach
1490nm TX / 1550nm RX

Đọc tiếp
Vendor: Optone
1 2 3 4 5 6 7