Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Optone Việt Nam, Đại diện phân phối thiết bị hãng Optone tại Việt Nam

Optone

Thiết bị chuyển mạch Switch 4 cổng PoE Ethernet + 1 cổng Ethernet UpLink Optone OPT-104P

5*10/100M TX with PoE (OPT-104P)

Đọc tiếp
Vendor: Optone

Thiết bị chuyển mạch Switch 6 cổng PoE Ethernet + 2 cổng Quang 1 sợi Single Mode 80KM SC/ST/FC Optone OPT-628PW80

2*100M FX and 6*10/100M TX with PoE (OPT-628 series)

Đọc tiếp
Vendor: Optone

Thiết bị chuyển mạch Switch 6 cổng PoE Ethernet + 2 cổng Quang 1 sợi Single Mode 40KM SC/ST/FC Optone OPT-628PW40

2*100M FX and 6*10/100M TX with PoE (OPT-628 series)

Đọc tiếp
Vendor: Optone

Thiết bị chuyển mạch Switch 6 cổng PoE Ethernet + 2 cổng Quang 1 sợi Single Mode 25KM SC/ST/FC Optone OPT-628PW25

2*100M FX and 6*10/100M TX with PoE (OPT-628 series)

Đọc tiếp
Vendor: Optone

Thiết bị chuyển mạch Switch 6 cổng PoE Ethernet + 2 cổng Quang Single Mode 80KM SC/ST/FC Optone OPT-628PS80

2*100M FX and 6*10/100M TX with PoE (OPT-628 series)

Đọc tiếp
Vendor: Optone

Thiết bị chuyển mạch Switch 6 cổng PoE Ethernet + 2 cổng Quang Single Mode 40KM SC/ST/FC Optone OPT-628PS40

2*100M FX and 6*10/100M TX with PoE (OPT-628 series)

Đọc tiếp
Vendor: Optone

Thiết bị chuyển mạch Switch 6 cổng PoE Ethernet + 2 cổng Quang Single Mode 25KM SC/ST/FC Optone OPT-628PS25

2*100M FX and 6*10/100M TX with PoE (OPT-628 series)

Đọc tiếp
Vendor: Optone

Thiết bị chuyển mạch Switch 6 cổng PoE Ethernet + 2 cổng Quang Multi mode 2KM SC/ST/FC Optone OPT-628PM02

2*100M FX and 6*10/100M TX with PoE (OPT-628 series)

Đọc tiếp
Vendor: Optone

Thiết bị chuyển mạch Switch 6 cổng PoE Ethernet + 1 cổng Quang 1 Sợi Single mode 80Km SC/ST/FC Optone OPT-618PW80

1*100M FX and 6*10/100M TX with PoE (OPT-618 series)

Đọc tiếp
Vendor: Optone

Thiết bị chuyển mạch Switch 6 cổng PoE Ethernet + 1 cổng Quang 1 Sợi Single mode 40Km SC/ST/FC Optone OPT-618PW40

1*100M FX and 6*10/100M TX with PoE (OPT-618 series)

Đọc tiếp
Vendor: Optone
1 2 3 4 5 6 26