Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Card PCI 32 kênh đầu vào tương tự ICP DAS PCI-1002HU/S

Card PCI 32 kênh đầu vào tương tự ICP DAS PCI-1002HU/S

Lượt xem: 545

PCI-1002HU/S CR Universal PCI, PCI-1002HU with DB-1825 daughter board , Cable (RoHS)
Includes one CA-3710 D-Sub cable.

Vendor: ICP DAS