Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Card PCI-1002LU + DB-1825 + CA-3710 D-Sub ICP DAS PCI-1002LU/S

Lượt xem: 657

PCI-1002LU/S CR Universal PCI, PCI-1002LU with DB-1825 daughter board, Cable (RoHs)
Includes one CA-3710 D-Sub cable.

Vendor: ICP DAS