Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Card PCI Express 8 kênh đầu vào tương tự + 4 kênh DIO ICP DAS PCIe-8620

Lượt xem: 288

PCIe-8620 CR PCI Express, 200 kS/s, 16-bit, 8-channel Simultaneously Sampled Analog Input board and 4-channel Isolated DIO. (RoHS)
Includes one CA-PC25M D-Sub Connector and One Low-profile bracket.

Vendor: ICP DAS