Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Card PCI Express 16 kênh đầu vào tương tự + 2 kênh đầu ra tương tự + 12 kênh DIO ICP DAS PCIe-8622

Lượt xem: 582

PCIe-8622 CR PCI Express, 200 kS/s, 16-bit, 16-channel Simultaneously Sampled Analog Input board with 2-channel 16-bit Analog Output and 12-channel Isolated DIO. (RoHS)

Vendor: ICP DAS