Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module Ethernet (PoE) Modbus TCP 3 kênh AI + 6 kênh DI + 3 kênh đầu ra Relay ICP DAS PET-7002

Lượt xem: 252

ET-7002 CR Ethernet I/O Module with 3-ch AI, 6-ch DI, 3-ch Relay (RoHS)
PET-7002 CR PoE Ethernet I/O Module with 3-ch AI, 6-ch DI, 3-ch Relay (RoHS)
ET-7202 CR Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 3-ch AI, 6-ch DI, 3-ch Relay (RoHS)
PET-7202 CR PoE Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 3-ch AI, 6-ch DI, 3-ch Relay (RoHS)

Vendor: ICP DAS