Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module 2 cổng Ethernet (PoE) Modbus TCP 4 kênh AI + 4 kênh AO + 4 kênh DI ICP DAS PET-7204

Lượt xem: 269

ET-7204 CR Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 4-channels AI, 4-channels AO, 4-channels DI (RoHS)
PET-7204 CR PoE Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 4-channels AI, 4-channels AO, 4-channels DI (RoHS)

Vendor: ICP DAS