Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module 2 cổng Ethernet (PoE) Modbus TCP 6 kênh AI + 2 kênh AO + 2 kênh DI + 2 kênh DO ICP DAS PET-7226

Lượt xem: 278

ET-7024 CR Ethernet I/O Module with 4-channels AO, 5-channels DI and 5-channels DO (RoHS)
PET-7024 CR PoE Ethernet I/O Module with 4-channels AO, 5-channels DI and 5-channels DO (RoHS)
ET-7224 CR Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 4-channels AO, 5-channels DI and 5-channels DO (RoHS)
PET-7224 CR PoE Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 4-channels AO, 5-channels DI and 5-channels DO (RoHS)

Vendor: ICP DAS