Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Card PCI Express 56-channel DIO board ICP DAS PEX-D56

Lượt xem: 273

PEX-D56 CR PCI Express, 56-channel DIO board (RoHS)

Vendor: ICP DAS