Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module Profinet 10 kênh đầu vào tương tự ICP DAS PFN-2019

Lượt xem: 343

PFN-2019/S CR
PROFINET I/O Module (10-channel Universal Analog Input Module) (RoHS)
include PFN-2019 module and a DB-1820 daughter board

Vendor: ICP DAS