Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Phần 1 – Giới thiệu phần mềm Indusoft Web Studio

Phần 1 – Giới thiệu phần mềm Indusoft Web Studio

Lượt xem: 275

Phần 1 – Giới thiệu phần mềm Indusoft Web Studio

Indusoft Web Studio là phần mềm cho phép bạn xây dựng giao diện người máy HMI cho ứng dụng tự động hóa công nghiệp

Dự án phần mềm Indusoft Web Studio bao gồm

  • Cơ sở dữ liệu tags để quản lý dữ liệu Runtime, bao gồm biến trung gian và biến I/O.
  • Cấu hình Driver cho việc truyền thông thời gian thực với bộ PLC, Module I/O hoặc thiết bị thu thập dữ liệu khác.
  • Màn hình HMI và điều khiển

Các Module hỗ trợ khác như Alarm, Events, Trends, Receipt, Reports, scripttable, schedulers, hệ thống an ninh và cơ sở dữ liệu.

Bình luận