Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Phần 2 – Cài đặt và bản quyển phần mềm Indusoft Web Studio

Phần 2 – Cài đặt và bản quyển phần mềm Indusoft Web Studio

Lượt xem: 373

Bài 1 – Cài đặt và bản quyển phần mềm Indusoft Web Studio

Indusoft Web Studio được chia ra làm một số loại với chức năng khác nhau

Trong mọi trường hợp, bạn lên cài đặt đầy đủ Indusoft Web Studio.

Yêu cầu cài đặt và chạy phần mềm

Indusoft Web Studio

Yêu cầu tối thiểu khi cài đặt phần mềm Web Studio

– Máy tính tương thích windows, với bàn phím, chuột, hiển thị SVGA

– Hệ điều hành

+ Microsoft Windows 7, SP1

+ Microsoft Windows 8 or 8.1

+ Microsoft Window Server 2008 R2 SP1

+ Microsoft Window Server 2012 or 2012 R2

– Microsoft .NET Framework 3.5.1

– Microsoft  internet explorer 6.0

EmbeddedView or CEView

– Máy tính tương thích Windows Embedded

– Hệ điều hành Windows Embedded

+ Microsoft Windows XP Embedded SP3

+ Microsoft Windows Embedded Standard 7

+ Microsoft Windows Mobile or Windows CE 5.x/6.x

– Microsoft .NET Framework 3.5.1

Bài 2 – Bản quyền

Bất kỳ thiết bị nào chạy Indusoft Web Studio, EmbeddedView, CEView đều yêu cầu bản quyền (License), bản quyền thiết lập bao gồm

– Kiểu bảo về

– Phiên bản sản phẩm

– Kiểu sản phẩm

– Chế độ thực hiện

– Remote client

Bài tập thực hành 1: Cài đặt và kiểm tra bản quyền

Trong bài này, chúng ta sẽ học

– Cài đặt phần mềm Indusoft Web Studio

– Bản quyền môi trường phát triển

– Bắt đầu môi trường phát triển

I. Cài đặt phần mềm Indusoft Web Studio

 1. Bật PC và chắc chắn không có chương trình nào đang chạy
 2. Disable chương trình viruts hoặc liên quan
 3. chạy file setup.exe

4. Lựa chọn ngôn ngữ và OK

Trong quá trình chạy, khi chuẩn bị hoàn thành, màn hình Welcome sẽ được mở

 1. Next, trang License Agreement được mở

 1. Click Yes, trang Customer information được mở

 1. Nhập User Name, Company Name và Click, trang Choose Destination Location được mở

Trang này sẽ không được mở nếu bạn Upgrade phần mềm đã có sẵn

 1. Click Next, Trang Select Features được mở

 1. Click Next, trang Ready to install the program được mở

 1. Click Install, trang Setup Status được mở

Khi cài đặt hoàn thành, trang The InstallShield Wizard Complete được mở

 1. Click Finish, Khởi động lại máy tính để hoàn thành cài đặt

Bản quyền Indusoft Web Studio

 1. Dừng Indusoft Web Studion nếu đang chạy
 2. Mở All Programs>Wonderware Indusoft Web Studio 8.0 > Regiser, trang Protection Manager được mở

 1. Lựa chọn Softkey và Check, trang Softkey Setting được mở, nếu bạn nhìn thấy thông báo cảnh báo, thì click YES.

Hộp thoại Softkey Setting xuất hiện

 1. Click Change License, hộp thoại được mở

 1. Submit Site Key, và click Authorize, bạn sẽ thành công việc đăng ký bản quyền

Bình luận