Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Card Universal PCI 144-channel DIO board ICP DAS PIO-D144LU

Card Universal PCI 144-channel DIO board ICP DAS PIO-D144LU

Lượt xem: 179

PEX-D144LS CR PCI Express, 144-channel DIO board (SCSI II Connector, RoHS)
PIO-D144U CR Universal PCI, 144-channel DIO board (RoHS)
PIO-D144LU CR Universal PCI, 144-channel DIO board (RoHS)

Vendor: ICP DAS