Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Card PCI 24 kênh DIO ICP DAS PIO-D24U

Lượt xem: 279

PIO-D24U CR Universal PCI bus, 24-channel DIO board (RoHS)

Vendor: ICP DAS