Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Card Universal PCI bus 56-channel DIO board ICP DAS PIO-D56U

Card Universal PCI bus 56-channel DIO board ICP DAS PIO-D56U

Lượt xem: 222

PEX-D24 CR PCI Express, 24-channel DIO board (RoHS)
PEX-D56 CR PCI Express, 56-channel DIO board (RoHS)
PIO-D24U CR Universal PCI bus, 24-channel DIO board (RoHS)
PIO-D56U CR Universal PCI bus, 56-channel DIO board (RoHS)

Vendor: ICP DAS