Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Card Universal PCI 96-channel DIO board (SCSI II Connector) ICP DAS PIO-D96SU

Card Universal PCI 96-channel DIO board (SCSI II Connector) ICP DAS PIO-D96SU

Lượt xem: 201

PEX-D96S CR PCI Express, 96-channel DIO board (SCSI II Connector, RoHS)
PIO-D96SU CR Universal PCI, 96-channel DIO board (SCSI II Connector, RoHS)
PIO-D96U CR Universal PCI, 96-channel DIO board (RoHS)

Vendor: ICP DAS