Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ cách ly và lặp tín hiệu Profibus ICP DAS PROFI-2510

Lượt xem: 486

PROFI-2510 CR
Isolated PROFIBUS Repeater (RoHS)

Vendor: ICP DAS