Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ chuyển đổi Profibus sang quang Multi Mode ST ICP DAS PROFI-2541

Lượt xem: 386

PROFI-2541 CR
PROFIBUS DP to Fiber Optic Converter – ST-Type (RoHS)
PROFI-2541-SC CR
PROFIBUS DP to Fiber Optic Converter – SC-Type (RoHS)

Vendor: ICP DAS