Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module Profibus Slave 2 khe cắm I/O ICP DAS PROFI-8255

Lượt xem: 331

PROFI-8155-G CR
PROFIBUS Remote I/O Unit with 1 Expansion Slot (RoHS)
PROFI-8255-G CR
PROFIBUS Remote I/O Unit with 2 Expansion Slot (RoHS)

Vendor: ICP DAS