Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module chuyển đổi nguồn DC sang DC ICP DAS PW-3090

Lượt xem: 353

PW-3090-24S Output Power Voltage +24 V @ 400 mA (max.) Accuracy : 2%
PW-3090-12S Output Power Voltage +12 V @ 800 mA (max.) Accuracy : 2%
PW-3090-5S Output Power Voltage +5 V @ 2000 mA (max.) Accuracy : 2%
PW-3090-15D Output Power Voltage 15 V @ 300 mA (max.) Accuracy : 2%
PW-3090-5D Output Power Voltage 5 V @ 1000 mA (max.) Accuracy : 2%
PW-3090-24S CR Output Power Voltage +24 V @ 400 mA (max.) Accuracy : 2% (RoHS)
PW-3090-12S CR Output Power Voltage +12 V @ 800 mA (max.) Accuracy : 2% (RoHS)
PW-3090-5S CR Output Power Voltage +5 V @ 2000 mA (max.) Accuracy : 2% (RoHS)
PW-3090-15D CR Output Power Voltage 15 V @ 300 mA (max.) Accuracy : 2% (RoHS)
PW-3090-4824S-10 CR ~ Available soon ~ Output Power Voltage 24.7 V @ 400 mA (max.) Accuracy : 2% (RoHS)

Vendor: ICP DAS