Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Radio Modem RS-232/RS-485 ICP DAS RFU-400

Lượt xem: 346

RFU-400 CR * Asia Only RS-232/RS-485 to 429 MHz Radio Modem (RoHS)
RFU-433 CR RS-232/RS-485 to 433 MHz Radio Modem (RoHS)

Vendor: ICP DAS