Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Search reasult

Embedded Function Cards iBase Function Cards

Embedded Function Cards

Đọc tiếp
Vendor: iBase

Embedded Function Cards iBase Daughter Board

Embedded Function Cards

Đọc tiếp
Vendor: iBase

Mini PCI-E Cards for Expansion iBase IBD Series

Mini PCI-E Cards for Expansion

Đọc tiếp
Vendor: iBase

4-Slot (64bit/33MHz) PCI or 2-Slot (64bit/66MHz) PCI or 4-Slot (64bit/100MHz) PCI-X Passive Backplane iBase IP180

4-Slot (64bit/33MHz) PCI or
2-Slot (64bit/66MHz) PCI or
4-Slot (64bit/100MHz) PCI-X Passive Backplane

Đọc tiếp
Vendor: iBase

PICMG® 1.3 8-Slot Backplane iBase IP380L / IP380

PICMG® 1.3 8-Slot Backplane

Đọc tiếp
Vendor: iBase

PICMG® 1.0 14-Slot Backplane iBase IP470

COM Express Type 6 Carrier Board

Đọc tiếp
Vendor: iBase

COM Express Type 6 Carrier Board iBase IP402

COM Express Type 6 Carrier Board

Đọc tiếp
Vendor: iBase

COM Express Type 6 Carrier Board iBase IP409

COM Express Type 6 Carrier Board

Đọc tiếp
Vendor: iBase

COM Express Type 6 Carrier Board iBase IP411

COM Express Type 6 Carrier Board

Đọc tiếp
Vendor: iBase

ATX COM Express Type 6 Carrier Board iBase IP413

ATX COM Express Type 6 Carrier Board

Đọc tiếp
Vendor: iBase
1 2 3 4 5 6 490