Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module ổn định đường truyền RS-485 ICP DAS SG-785

Lượt xem: 313

SG-785 CR The RS-485 pull-high/pull-low and termination resistors module (RoHS)

Vendor: ICP DAS