Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Phần mềm LINUX Imaging source Software for Linux

Lượt xem: 92
Simple access to industrial cameras in Linux

 

 

Mã: Software for Linux Danh mục: ,

Vendor: The Imaging Source(TIS)