Tự động hóa IoT
We detected that your region is Vietnam. Contact us: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Bộ chuyển đổi RS-232 sang RS-422/485 3Onedata SW485C

Bộ chuyển đổi RS-232 sang RS-422/485 3Onedata SW485C

Lượt xem: 8

SW485C:
RS-232 to RS-485/422 Converter, port-powered

Vendor: 3Onedata