Tự động hóa IoT
We detected that your region is Vietnam. Contact us: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Bộ chuyển đổi cách ly RS-232 sang RS-485 3Onedata SW485WA

Bộ chuyển đổi cách ly RS-232 sang RS-485 3Onedata SW485WA

Lượt xem: 8

SW485WA:
RS-232 to RS-485 Converter, port-powered, 2500V Isolation

Vendor: 3Onedata