Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ chuyển đổi cách ly RS-232 sang RS-485 3Onedata SW485WA

Lượt xem: 362

SW485WA:
RS-232 to RS-485 Converter, port-powered, 2500V Isolation

Vendor: 3Onedata