Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Industrial Automation

Hệ thống điều khiển năng lượng thông minh với IoT công nghiệp (Smart Energy Control System for IIoT)

Hệ thống điều khiển năng lượng thông minh với IoT công nghiệp (Smart Energy Control System for IIoT)

Máy tính nhúng điều khiển chuyển động EtherCAT với hệ thống nhận dạng tự động

Máy tính nhúng điều khiển chuyển động EtherCAT với hệ thống nhận dạng tự động (AOI with Fanless Embedded EtherCAT Computer)

Intelligent Embedded Service Framework, AXView 2.0 Intelligent Embedded Service Framework Ideal for IoT Application

Intelligent Embedded Service Framework, AXView 2.0 Intelligent Embedded Service Framework Ideal for IoT Application

Tự động hóa quy trình sản xuất với máy tính công nghiệp (Intelligent Process Automation)

Tự động hóa quy trình sản xuất với máy tính công nghiệp (Intelligent Process Automation)

Tự động hóa nhà máy sản xuất thức ăn (Food Factory) – ứng dụng công nghệ IoT 4.0

Tự động hóa nhà máy sản xuất thức ăn (Food Factory) - ứng dụng công nghệ IoT 4.0

Nhà máy thông minh với hệ thống máy tính nhúng (Smart Factory)

Nhà máy thông minh với hệ thống máy tính nhúng (Smart Factory)

Nhà máy thông minh với công nghiệp 4.0

Nhà máy thông minh với công nghiệp 4.0 ( Industry 4.0 Makes Factory Smart)

Predictive Maintenance Solutions

Predictive Maintenance (PdM) techniques are used to determine when in-service equipment need maintenance to prevent costly operational interruptions resulting from equipment failures.