Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

IOT

Edge AI là gì và vì sao phải cần quan tâm đến Edge AI ?

Edge AI là gì và vì sao phải cần quan tâm đến Edge AI ? Edge hoặc Network Edge là nơi dữ liệu cư trú và được thu thập tại field (hiện trường). Các vấn đề về khả năng mở rộng, tiêu thụ năng lượng...

RTLS (Real Time Locating System) – Hệ thống định vị thời gian thực và những ứng dụng trong thực tế

RTLS là gì ? RTLS là hệ thống định vị thời gian thực, viết tắt của từ tiếng Anh Real-time Locating System. RTLS thường sử dụng tự động nhận dạng và theo dõi vị trí của một vật hay người theo thời gian thực, thông...

Giới thiệu về hệ thống mạng Wifi Mesh và những ứng dụng trong IoT

Giới thiệu về hệ thống mạng Wifi Mesh và những ứng dụng trong IoT

ABA Cooltrans làm nóng chuỗi logistics lạnh

ABA Cooltrans làm nóng chuỗi logistics lạnh

Hướng dẫn cơ bản về Ứng dụng IoT trong sản xuất

Hướng dẫn cơ bản về Ứng dụng IoT trong sản xuất