Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Sensors

Cảm biến đo Momen xoắn tích hợp khớp nối (Torque Sensor Integrated In Coupling)

Cảm biến đo Momen xoắn tích hợp khớp nối (Torque Sensor Integrated In Coupling) The natural frequency of the mechanical construction of a torque measuring device appertains to the important dynamic features of the testing equipment layout. The new torque sensor DR-2554 succeeded in increasing...