Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị truyền thông công nghiệp 3Onedata

Thiết bị truyền thông công nghiệp 3Onedata

MC&TT đại diện phân phối thiết bị hãng 3onedata tại Việt Nam, với chứng chỉ phân phối tại đây

3Onedata cung cấp đầy đủ các thiết bị

  • Switch công nghiệp
  • Bộ chuyển đổi quang điện
  • Bộ chuyển đổi USB/RS-232/422/485/Ethernet/Quang
  • Bộ chuyển đổi Modbus Gateway
  • Bộ chuyển đổi E1
  • Bộ chuyển đổi Video quang

Industrial Ethernet Solutions

Industrial Ethernet Solutions
Xem thêm

Device Networking Solutions

Device Networking Solutions
Xem thêm

Specialized by Market

Specialized by Market
Xem thêm

Industrial Wireless Solutions

Industrial Wireless Solutions
Xem thêm

Embedded Modules

Embedded Modules
Xem thêm

Thiết bị truyền thông công nghiệp 3Onedata